Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης ιδρύθηκε το 1999 στο Ηράκλειο Κρήτης από σπηλαιολόγους και φυσιολάτρες με σκοπό τη γνωριμία με τον άγνωστο υπόγειο κόσμο και την προώθηση της μελέτης του. Τα κύρια πεδία δράσης του είναι η εξερεύνηση, εντός και εκτός της Κρήτης, νέων καρστικών (γεω)μορφών (σπηλαίων, βαράθρων, σπηλαιοβαράθρων, υπόγειων ποταμών, γλυφών), η καταγραφή τους με σύγχρονες μεθόδους χαρτογράφησης και φωτογράφησης και η δημοσιοποίηση στο ευρύ κοινό της γνώσης που αποκτάται, με εκδόσεις και παρουσιάσεις.

Ο Όμιλος είναι ιδρυτικό μέλος της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.) και μέλος της Επιτροπής Σπηλαιοδιάσωσης. Δραστηριοποιείται κατά βάση στην Κρήτη, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, οργανώνοντας ή συμμετέχοντας σε σπηλαιολογικές αποστολές. Ο Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης ιδρύθηκε το 1999 στο Ηράκλειο της Κρήτης από σπηλαιολόγους και φυσιολάτρες. Με κοινό κίνητρο το πάθος της ανακάλυψης και όραμα την προώθηση της μελέτης των σπηλαίων, τα μέλη του ΣΠ.Ο.Κ. δραστηριοποιούνται με βασικό σκοπό την εξερεύνηση και καταγραφή του υπόγειου κόσμου (σπήλαια, βάραθρα, υπόγειοι ποταμοί, καταβόθρες) και άλλων καρστικών σχηματισμών εντός και εκτός της Κρήτης.

Παράλληλα διατηρεί συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές αρχές με σκοπό την από κοινού προώθηση της προστασίας και διάσωσης των σπηλαίων που αποτελούν ξεχωριστούς πόρους της φυσικής μας κληρονομιάς.

Ο Όμιλος μέχρι σήμερα έχει εκδώσει δύο βιβλία σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΙΤΑΝΟΣ. Το «Υπόγεια Ποτάμια Κρήτης» (2008) και το «ΙΧΩΡ: Ταξίδι στις φλέβες του γίγαντα» (2009), τα οποία εντάσσονται στη σειρά εκδόσεων «Σπηλαιολογικές Περιηγήσεις στην Κρήτη».

Άλλα προγράμματα του Ομίλου είναι: «Υπόγεια ποτάμια Κρήτης» (2001-2008), «Καρστική Ποικιλομορφία του Όρους Κουλούκωνα» (2003-2005), «Ένας Υπόγειος Κόσμος: ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών» (2003-2004), παραγωγή εκπαιδευτικής ταινίας με τίτλο «Ο Αιμίλιος, η Σοφία και η σπηλιά» (2007), «Εξερευνώντας τα σπήλαια» 2ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σπ.Ο.Κ. για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών (2008), «Καταγραφικές τέχνες και σπήλαια» (2012), ….

Panel 1

Εκδρομες

Panel 2 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder