Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης (ΣΠ.Ο.Κ.) ιδρύθηκε το 1999 στο Ηράκλειο Κρήτης από σπηλαιολόγους και φυσιολάτρες με σκοπό τη γνωριμία με τον άγνωστο υπόγειο κόσμο και την προώθηση της μελέτης του. Τα κύρια πεδία δράσης του είναι η εξερεύνηση και μελέτη των υπόγειων και υπέργειων καρστικών (γεω)μορφών (σπήλαια, σπηλαιοβάραθρα, καταβόθρες, υπόγεια ποτάμια, δολίνες κ.α.), η καταγραφή τους με σύγχρονες μεθόδους χαρτογράφησης και φωτογράφησης και η δημοσιοποίηση της γνώσης που αποκτάται στο ευρύ κοινό, με εκδόσεις βιβλίων, συγγραφή αναφορών και επιστημονικών συγγραμμάτων και παρουσιάσεις.

Ο ΣΠ.Ο.Κ. είναι ιδρυτικό μέλος της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.) και μέλος της Επιτροπής Σπηλαιοδιάσωσης. Δραστηριοποιείται κατά βάση στην Κρήτη, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, οργανώνοντας ή συμμετέχοντας σε σπηλαιολογικές αποστολές. Παράλληλα διατηρεί συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές αρχές με σκοπό την από κοινού προώθηση της προστασίας και διαχείρισης των σπηλαίων που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της φυσικής μας κληρονομιάς. Από το 2017 οργανώνει κάθε έτος πολυήμερες διεθνείς αποστολές για την εξερεύνηση του σπηλαίου των Στερνών στα Λευκά Όρη της Κρήτης.

Ο Όμιλος μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει πληθώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σημαντικότερα από τα οποία είναι η έκδοση των βιβλίων «Υπόγεια Ποτάμια Κρήτης» (2008) και «ΙΧΩΡ: Ταξίδι στις φλέβες του γίγαντα» (2009) σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΙΤΑΝΟΣ στα πλαίσια της σειράς εκδόσεων «Σπηλαιολογικές Περιηγήσεις στην Κρήτη». Άλλα χαρακτηριστικά προγράμματα αποτελούν τα «Καρστική Ποικιλομορφία του Όρους Κουλούκωνα» (2003-2005), «Ένας Υπόγειος Κόσμος: ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών» (2003-2004), εκπαιδευτική ταινία με τίτλο «Ο Αιμίλιος, η Σοφία και η σπηλιά» (2007), «Εξερευνώντας τα σπήλαια» 2ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΠ.Ο.Κ. για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών (2008), «Καταγραφικές τέχνες και σπήλαια» (2012).