Από το 1999 ο Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης έχει διοργανώσει εξερευνητικής φύσης αποστολές και έχει συμμετάσχει σε άλλες που διοργανώνουν σπηλαιολογικοί σύλλογοι εντός και εκτός Ελλάδος.

Το κύριο πεδίο οργάνωσης αποστολών του Ομίλου είναι η Κρήτη. Επιλέγονται κατά κύριο λόγο καρστικά πεδία που εμφανίζουν ενδιαφέρον, όπως οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι του νησιού: Λασιθιώτικα και Σητειακά βουνά, Λευκά Όρη, Ψηλορείτης, καθώς και μικρότερες αυτόνομες ορεινές ενότητες όπως τα Αστερούσια, τα Ταλαία Όρη, το Κέντρος. Σκοπός των αποστολών είναι κυρίως η εξερεύνηση νέων σπηλαίων ή νέων τμημάτων σε γνωστά σπήλαια, η χαρτογράφηση και φωτογράφησή τους ή ακόμα η επίσκεψη για εκπαιδευτικούς σκοπούς.


Μέθοδοι που χρησιμοποιούμε

Για την ανακάλυψη νέων καρστικών μορφών, εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο, διάφορες πρακτικές. Στο ΣΠΟΚ έχουμε επιλέξει:

1. την τεχνική της σάρωσης.

Περιλαμβάνει επί τόπια εξερεύνηση με την παρουσία αριθμητικά μεγάλων ομάδων ατόμων που περπατούν σε οριοθετημένα τμήματα ορεινού –συνήθους- εδάφους  και αποτυπώνουν σε ειδικές φόρμες καταγραφής κάθε είδους καρστικά φαινόμενα που θα συναντήσουν: σπήλαια, βάραθρα, σπηλαιοβάραθρα, χώνους, υπόγεια ποτάμια-πηγές, όλα τα είδη των επιφανειακών γλυφών κ.α.

2. την πρακτική της άντλησης πληροφοριών από τους ντόπιους.


Εξοπλισμός έρευνας και καταγραφής

Για την ακριβή μέτρηση και απόδοση των πληροφοριών και δεδομένων που συλλέγονται, χρησιμοποιούμε:

σύγχρονα όργανα γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS)

χαρτογράφησης (leiser αποστασιόμετρα, πυξίδες ακριβείας και ηλεκτρονικά κλισίμετρα)

φωτογράφησης (ψηφιακές μηχανές και φωτιστικά μέσα)

προγράμματα (λογισμικά) ηλεκτρονικής καταχώρησης και επεξεργασίας των πληροφοριών που συλλέγονται.


Πρόσφατες αποστολές

Ιστορία των Στερνών +


Παλιότερες αποστολές

Τα μέλη του Ομίλου συμμετείχαν σε σημαντικές ελληνικές και διεθνείς αποστολές και ασκήσεις:

Διεθνής αποστολή στο βαθύτερο σπηλαιοβάραθρο του κόσμου: Voronia (βάθος -2090μ.) Γεωργίας.  Διοργάνωση: CAVEX Group, 2005

Ελληνική αποστολή εξερεύνησης και φωτογράφησης του υπόγειου ποταμού Μααρά στη Δράμα (μήκος πάνω από 7.000μ.). Διοργάνωση: ΣΠΕΛΕΟ, 2005

Βαλκανική άσκηση σπηλαιοδιάσωσης στη Βουλγαρία. Διοργάνωση: Βαλκανική Σπηλαιολογική Ομοσπονδία, 2004

Ελληνική αποστολή στο βαθύτερο σπηλαιοβάραθρο της Ελλάδας: Γουργούθακας (-1209μ.) Λευκών Ορέων. Διοργάνωση: ΣΕΛΑΣ, 2001.

Διεθνής αποστολή στο μεγαλύτερο καρστικό πάρκο της Κρήτης, στο όρος Ψηλορείτης. Σπηλαιοβάραθρα Ταφκούρα -810μ., Πετραδωλάκια -475μ., Διπλοτάφκι -330μ. Διοργάνωση: ΣΕΛΑΣ, 2002.

Γαλλικές εξερευνητικές αποστολές στο καρστικό πάρκο της ορεινής Σητείας. Διοργάνωση: Lille Universitaire Club (L.U.C.), 2001-2005 (να γίνει link με το αρχείο «Σπηλαιοκατάδυση στο υπόγειο ποτάμι Άνω Περιστεράς στην ορεινή Σητεία», αμέσως παρακάτω).