Η Ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1989. Το 2001 αμέσως μετά την ίδρυση της, η Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος παρέλαβε τον εξοπλισμό της και ανέλαβε την διαχείριση και την διοίκηση της. Στις 2 Φεβρουαρίου 2003 αποφασίστηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής της Ομοσπονδίας για την σπηλαιοδιάσωση και η ομάδα μετονομάστηκε σε «Επιτροπή Σπηλαιοδιάσωσης» (έναντι του παλαιότερου ονόματος που ήταν «Ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης»).

Ως ενεργό μέλος της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΟΕ), ο ΣΠ.Ο.Κ., συνδιοργανώνει και συμμετέχει σε ετήσια βάση στις ασκήσεις σπηλαιοδιάσωσης της ΣΟΕ.

Παρουσιάσεις Σπηλαιοδιάσωσης: