Κάθε δύο χρόνια πραγματοποιείται εκλογική διαδικασία ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου για το ΣΠ.Ο.Κ. Όλα τα ενεργά μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τις εξής θέσεις:

  • Πρόεδρο
  • Αντιπρόεδρο
  • Έφορο υλικών
  • Βοηθό Εφόρου υλικών
  • Ταμία
  • Γραμματέα
  • Βοηθό Γραμματέα
  • Αναπληρωματικό μέλος Α΄
  • Αναπληρωματικό μέλος Β΄