Κάθε δύο χρόνια πραγματοποιείται εκλογική διαδικασία ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου για το ΣΠ.Ο.Κ..
Όλα τα ενεργά μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τις εξής θέσεις:

  • Πρόεδρο
  • Αντιπρόεδρο
  • Γραμματέα
  • Ταμία
  • Έφορο υλικών
  • Βοηθός Γραμματέα
  • Βοηθός εφόρου
  • Αναπληρωματικό μέλος Α΄
  • Αναπληρωματικό μέλος Β΄