Διοικητικό Συμβούλιο

Κάθε δύο χρόνια πραγματοποιείται εκλογική διαδικασία ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου για το ΣΠ.Ο.Κ.. Όλα τα ενεργά μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τις εξής θέσεις: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας, Έφορος υλικών, Βοηθός Γραμματέα, Βοηθός εφόρου, Αναπληρωματικό μέλος Α΄, Αναπληρωματικό μέλος Β΄