Ο Όμιλος μέχρι σήμερα έχει εκδώσει δύο βιβλία σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΙΤΑΝΟΣ, τα οποία εντάσσονται στη σειρά εκδόσεων «Σπηλαιολογικές Περιηγήσεις στην Κρήτη».

  1. «Υπόγεια Ποτάμια Κρήτης» (2008)
  2. «ΙΧΩΡ: Ταξίδι στις φλέβες του γίγαντα» (2009)

Οι «Σπηλαιολογικές Περιηγήσεις στην Κρήτη» ήταν μια έμπνευση που είχαμε ως αποτέλεσμα του ενθουσιασμού που μας προκαλούσε η ανακάλυψη του νέου και του άγνωστου. Αποφασίσαμε έτσι να ξεκινήσουμε τη σταδιακή δημοσίευση όλου του υλικού που συγκεντρώνουμε με πολύ κόπο και να το κάνουμε κτήμα όλων των σπηλαιόφιλων και των φυσιολατρών που επιθυμούν να γνωρίσουν την υπόγεια Κρήτη από πιο κοντά.

Ο χαρακτήρας που επιλέξαμε να δώσουμε στα βιβλία μας, αποτυπώνεται στον τίτλο της ΣΕΙΡΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ μας «Σπηλαιολογικές Περιηγήσεις στην Κρήτη» και έχει στόχο να αναδείξει τη προσέγγισή μας για τον τρόπο μελέτης των σπηλαίων και ταυτόχρονα να συμπαρασύρει τον αναγνώστη σε μια περιπέτεια εξερεύνησης και ανακάλυψης του υπόγειου κόσμου.