Σεμινάρια Εκτός Συλλόγου

Σχολή κατάρτισης βοηθών εκπαιδευτών σπηλαιολογίας

Σχολή σπηλαιοκατάδυσης