Τα σπήλαια αποτελούν αντικείμενο μελέτης για πολλές διαφορετικές και φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ τους επιστήμες. Μερικές από αυτές είναι:

Γεωλογία Οι καρστικοί σχηματισμοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του γεωλογικού πλούτου του τόπου μας. Μέσω της εξερεύνησης των σπηλαίων οι γεωλόγοι έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τα διαφορετικά στρώματα των πετρωμάτων, πως δημιουργήθηκαν και πως έφτασαν εκεί μαρτυρώντας τη γεωλογική ιστορία της περιοχής, το παλαιοκλίμα, τους οργανισμούς που ζούσαν κάποτε εκεί και πολλά άλλα σε βάθος πολλών εκατομμυρίων ετών.

Αρχαιολογία-Παλαιοανθρωπολογία Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους μελετητές, από τις απαρχές της ζωής του ανθρώπινου είδους τα σπήλαια αποτελούσαν καταφύγιο, λατρευτικό χώρο καθώς και χώρο αποθήκευσης προϊόντων και αντικειμένων σφραγίζοντας ανεκτίμητες πληροφορίες για τη ζωή και την καθημερινότητα ομάδων ανθρώπων διαφορετικών περιοχών και εποχών. Λόγω του σταθερού περιβάλλοντος των σπηλαίων αντικείμενα και τοιχογραφίες έχουν μείνει σχεδόν αναλλοίωτα στο χρόνο αποκαλύπτοντας την ιστορία μας. Για αυτό το λόγο τα σπήλαια αποτελούν δυνητικά αρχαιολογικούς χώρους.

Βιολογία Τα σπήλαια αποτελούν ένα μοναδικό οικοσύστημα με την έλλειψη φωτός, τις σταθερές συνθήκες και την ολιγοτροφία να αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά διαφοροποίησης του από το εξωτερικό περιβάλλον. Οργανισμοί (εν πολλοίς άγνωστοι έως σήμερα), προσαρμοσμένοι σε αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον αποκαλύπτουν τους τρόπους με τους οποίους έχει επιδράσει σε αυτούς η εξελικτική διαδικασία, βιογεωγραφικά δεδομένα και τις σχέσεις τους με τα επίγεια οικοσυστήματα. Οι βιολόγοι μελετώντας τα σπήλαια ανακαλύπτουν όχι μόνο τις σχέσεις των οργανισμών σε βάθος εκατομμυρίων χρόνων αλλά και πιθανές νέες εφαρμογές για την αντιμετώπιση ανθρώπινων νόσων.

Υδρολογία Η κατανόηση των γεωλογικών και τοπογραφικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν το σχηματισμό και την κίνηση των υπόγειων υδάτων συνεισέφερε από πολύ παλιά στην επιβίωση των ανθρώπινων πληθυσμών. Παράλληλα όμως η μελέτη της υδρολογίας των σπηλαίων μας δείχνει πως ένα φαινόμενο ρύπανσης ή/και εξάντλησης των υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων έχει επιπτώσεις σε αρκετά απομακρυσμένες από αυτά περιοχές.

Τα χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της σπηλαιολογίας, έχουμε πειστεί για τη σπουδαιότητα της μελέτης τους και ταυτόχρονα έχουμε συνειδητοποιήσει την ανάγκη για τη διάσωση και τη μετάδοση των πληροφοριών που μπορούμε να αντλήσουμε από τα σπήλαια. Και είναι πολύ σπουδαίο να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, ιδιαίτερα λόγω του δύσβατου των σπηλαίων. Λίγοι μόνο μπορούν δυστυχώς να τα προσεγγίσουν και γι’αυτό και ο ρόλος του σπηλαιολόγου γίνεται πολλές φορές «βαρύς». Έτσι, πρωταρχικό μας μέλημα είναι να μπορέσουμε να μελετήσουμε όσο καλύτερα γίνεται τα σπήλαια, να διασώσουμε και να δημοσιοποιήσουμε τις πληροφορίες που αντλούμε από αυτά, σεβόμενοι πάντα αυτό που η φύση δημιούργησε εκατομμύρια χρόνια πριν.