ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ  2012
Το 2012 ο Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης (ΣΠΟΚ) αναλαμβάνει για πρώτη φορά την οργάνωση δράσεων με θέμα τη σχέση της τέχνης με τα σπήλαια. Οι δράσεις αυτές περιλάμβαναν ποικίλες εμπειρίες  για κάθε θέμα, όπως εργαστήρια (workshops), παρουσιάσεις, εκθέσεις, διαγωνισμούς.

Α΄ Κύκλος  Δράσης:  Σπηλαιοφωτογράφηση. Παιχνίδια  της  πέτρας   και του φωτός με τον διακεκριμένο Φωτογράφο δράσης Robbie Shone, www.shonephotography.com

Δράσεις:

α. 30/3-3/4 1800-2200 (31/3 κ 1000-1300) “Υπόγειες αποτυπώσεις” Έκθεση σπηλαιολογικής φωτογραφίας, Πύλη Βιτούρι

β. 30/3/2012 21:00  “Συνδημιουργώντας εικόνες από 4 σημεία της γης”, Παρουσίαση σε ανοιχτό κοινό, Πύλη Βιτούρι

γ. 31/3/2012-1/4/2012 “PhotoWorkshop: Σεμινάριο εξελιγμένων τεχνικών σπηλαιοφωτογράφησης”, Σπήλαια Ηρακλείου (φωτογράφηση στο πεδίο)

δ. “Παιχνίδια της πέτρας και του φωτός”, Διαγωνισμός σπηλαιολογικής φωτογραφίας με κριτή τον Robbie Shone, συμμετοχές ως 24/3/2012,

Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό και το Workshop στο spokcreta@yahoo.gr