Ο Όμιλος έχει υλοποιήσει διάφορα προγράμματα ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εκδοτικού χαρακτήρα:

  1. «Υπόγεια Ποτάμια της Κρήτης» (2001-2005) που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Γ.Γ. Νέας Γενιάς.
  2. «Καρστική Ποικιλομορφία του Όρους Κουλούκωνα» (2003-2005) που χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από πόρους του Σπηλαιολογικού Ομίλου Κρήτης.
  3. «Ένας υπόγειος κόσμος: ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών» (2003-2004) που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Γ.Γ. Νέας Γενιάς.
  4. «Ηλεκτρονική βάση καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων σπηλαίων» (2006).
  5. «Σπηλαιόκοσμος: Κουλούκωνας – Ψηλορείτης» (2007) – χρηματοδότηση από τα ΟΠΑΑΧ, Υπουργείο Γεωργίας, 3ο ΚΠΣ 2000-2006.
  6. «Εξοπλισμός και οργάνωση της ομάδας σπηλαιοδιάσωσης Κρήτης για υπαίθριες δραστηριότητες» (2007) – χρηματοδότηση από την Κ.Π. LEADER+, Υπουργείο Γεωργίας, 3ο ΚΠΣ 2000-2006.
  7. «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών» (2007) – χρηματοδότηση από την Κ.Π. LEADER+, Υπουργείο Γεωργίας, 3ο ΚΠΣ 2000-2006.
  8. «ΙΧΩΡ: Ταξίδι στις φλέβες του γίγαντα» (2009) – που συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ε.Ε., από το Ε.Τ.Γ.Π.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Α.Α-Α.Υ. 2000-2006», Άξονας 7 (Ο.Π.Α.Α.Χ.), Μέτρο 7.9 Ενθάρρυνση των Τουριστικών και Βιοτεχνικών Δραστηριοτήτων (Δικαιούχος έργου: ΛΑΒΡΥΣ Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία Ζαρού).
  9. «Καταγραφικές Τέχνες και σπήλαια» (2012) – που χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από πόρους του Σπηλαιολογικού Ομίλου Κρήτης.
  10. «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους???» (2021 – τώρα)……