Τα σεμινάρια Β’ επιπέδου πραγματοποιούνται λιγότερο συχνά σε σχέση με τα σεμινάρια Α’ επιπέδου και απευθύνονται σε όσους/ες σπηλαιολόγους έχουν αρκετή σπηλαιολογική εμπειρία (όπως αυτό κρίνεται από τους εκάστοτε εκπαιδευτές).
Στα πλαίσια των σεμιναρίων σπηλαιολογίας Β’ επιπέδου, οι μαθητές/τριες εκπαιδεύονται, μεταξύ άλλων, σε

  1. τεχνικές αρματώματος (δημιουργία σπηλαιολογικής διαδρομής κατάβασης/ανάβασης)
  2. σπηλαιοδιάσωση
  3. αυτοδιάσωση
  4. χαρακτηριστικά αντοχής σπηλαιολογικών υλικών
  5. μεθόδους εκπαίδευσης μαθητών/τριών σεμιναρίων Α’ επιπέδου

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα σεμινάρια σπηλαιολογίας Β’ επιπέδου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.