Σεμινάρια Β’ Επιπέδου

Τα σεμινάρια Β’ επιπέδου πραγματοποιούνται λιγότερο συχνά σε σχέση με τα σεμινάρια Α’ επιπέδου και απευθύνονται σε όσους/ες σπηλαιολόγους έχουν αρκετή σπηλαιολογική εμπειρία (όπως αυτό κρίνεται από τους εκάστοτε εκπαιδευτές). Στα πλαίσια των σεμιναρίων σπηλαιολογίας Β’ επιπέδου, οι μαθητές/τριες εκπαιδεύονται, μεταξύ άλλων, σε τεχνικές αρματώματος (δημιουργία σπηλαιολογικής διαδρομής κατάβασης/ανάβασης), σπηλαιοδιάσωση, αυτοδιάσωση, χαρακτηριστικά αντοχής σπηλαιολογικών υλικών, μεθόδους εκπαίδευσης μαθητών/τριών σεμιναρίων Α’ επιπέδου κ.α..

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα σεμινάρια σπηλαιολογίας Β’ επιπέδου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.