Σεμινάρια Α’ Επιπέδου

Ο ΣΠ.Ο.Κ. διοργανώνει κάθε χρόνο Σεμινάρια Σπηλαιολογίας Α’ Επιπέδου (αρχαρίων) με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να μπορούν με ασφάλεια να προσεγγίζουν και να εξερευνούν κάθε είδους σπήλαιο με τη χρήση τεχνικών μονού σκοινιού.

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια δύο μηνών και περιλαμβάνουν εννέα θεωρητικά μαθήματα διάρκειας δύο ωρών που πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη μεταξύ 8:30-11:00μ.μ., έξι μονοήμερες πρακτικές ασκήσεις και μία διήμερη πρακτική άσκηση που πραγματοποιούνται σε σπήλαια εντός της Κρήτης και σε επίγεια βραχώδη περιοχή κοντά στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης.

Τα θεωρικά μαθήματα που πραγματοποιούνται είναι τα εξής:

  • Εισαγωγή στη Σπηλαιολογία
  • Σπηλαιολογικά υλικά
  • Κίνδυνοι των σπηλαίων
  • Πρώτες βοήθειες
  • Γεωλογία των σπηλαίων
  • Τεχνικές φωτογράφησης στα σπήλαια
  • Αρχαιολογία-Ανθρωπολογία
  • Βιοσπηλαιολογία
  • Τεχνικές χαρτογράφησης

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η προώθηση της εξερεύνησης και μελέτης των σπηλαίων.

Τα σεμινάρια του ΣΠ.Ο.Κ. μπορεί να παρακολουθήσει οποιοσδήποτε έχει αγάπη για τη φύση και για τα σπήλαια, εφόσον δεν έχει οξεία υψοφοβία, ακροφοβία ή/και κλειστοφοβία και γενικά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που να μην επιτρέπουν την έντονη άσκηση. Πριν από την έναρξη των σεμιναρίων, πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται χαρτί γιατρού και υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο.