Σεμινάρια Α’ Επιπέδου

Διοργανώνοντας κάθε χρόνο σεμινάρια σπηλαιολογίας, δίνουμε την ευκαιρία σε όποιον το επιθυμεί να μπορέσει να προσεγγίσει με ασφάλεια κάθε είδους σπηλαίων.

Με τη σπηλαιολογία μπορεί να ασχοληθεί οποιοσδήποτε έχει αγάπη για τη φύση καταρχήν και για τα σπήλαια ειδικά. Είναι βέβαια αναγκαίο να λάβει σχετική εκπαίδευση, προκειμένου να μπορέσει να προσεγγίζει τα σπήλαια με ασφάλεια καθώς αφενός υπάρχουν κίνδυνοι, αφετέρου η προσπέλασή τους απαιτεί συχνά τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (π.χ. σε βάραθρα  ή σε υπόγεια ποτάμια).

Διοργανώνοντας κάθε χρόνο σεμινάρια σπηλαιολογίας, δίνουμε την ευκαιρία σε όποιον το επιθυμεί να μπορέσει να προσεγγίσει με ασφάλεια κάθε είδους σπηλαίων. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων δίμηνης διάρκειας, παραδίδονται θεωρικά μαθήματα:

  • γεωλογίας
  • σπηλαιολογίας
  • φωτογραφίας
  • αρχαιολογίας
  • ανθρωπολογίας
  • βιολογίας
  • χαρτογράφησης
  • πρακτικά

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η προώθηση, η εξερεύνηση και μελέτη των σπηλαίων, που όσο σημαντικές είναι, προκειμένου να κατανοήσουμε την ίδια τη λειτουργία της ζωής και να αντλήσουμε σοφία από αυτή, τόσο λιγοστός είναι ο αριθμός των ατόμων που ασχολούνται με αυτήν, ιδιαίτερα στη χώρα μας.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να γνωρίσετε μαζί μας μια άλλη όψη του νησιού μας, που ως «χώρα την σπηλαίων» έχει ανάγκη από ανθρώπους με μεράκι και αναζητήσεις, που θα συνεχίσουν τις εξερευνήσεις και καταγραφές όλων των ειδών των σπηλαίων.

Τα σεμινάρια του ΣΠ.Ο.Κ. μπορεί να παρακολουθήσει οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασχοληθεί με τα σπήλαια, εφόσον δεν έχει συμπτώματα υψοφοβίας, ακροφοβίας και κλειστοφοβίας και γενικά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Πριν από την έναρξη των σεμιναρίων, πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται χαρτί γιατρού και υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο.