Σεμινάρια

Η ενασχόληση με τη σπηλαιολογία προϋποθέτει σχετική εκπαίδευση, προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να προσεγγίζει τα σπήλαια με ασφάλεια αφού υπάρχουν κίνδυνοι, η προσπέλασή τους απαιτεί συχνά τη χρήση ειδικού εξοπλισμού (π.χ. σε βάραθρα  ή σε υπόγεια ποτάμια).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ α’ επιπεδου (ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥσ)

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε μαζί μας μια άλλη όψη του νησιού μας, που ως «χώρα την σπηλαίων» έχει ανάγκη από ανθρώπους με μεράκι και αναζητήσεις, που θα συνεχίσουν τις εξερευνήσεις και καταγραφές...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ β’ επιπεδου (αρματωματοσ)

Καθώς η σπηλαιολογία είναι κλάδος πολυεπιστημονικός, η γνώση των επιμέρους θεμάτων που συνδέονται με τη μελέτη της δεν εξαντλείται ασφαλώς στα σεμινάρια αρχαρίων…

ασκησεις σπηλαιοδιασωσησ

Τα μέλη μας συμμετέχουν και σε εξειδικευμένα σεμινάρια που διοργανώνονται από άλλους συλλόγους ή φορείς…

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα μέλη μας συμμετέχουν και σε εξειδικευμένα σεμινάρια που διοργανώνονται από άλλους συλλόγους ή φορείς…